22.09.2016

 Územní pracoviště finančních úřadů vydávají přihlašovací údaje pro přihlášení se do systému elektronické evidence tržeb
více...
22.09.2016

 MUDr. Alena Remešová hledá do dětské ordinace v Rokytnici v O.h., Deštném v O.h. a Olešnici dětskou nebo zdravotní sestru. Nástup možný od 1.1.2017. Informace u MUDr. Remešové na mobilu č. 737726339, e-mail: alena.remesova@centrum.cz

21.09.2016

 Nutnost oznámení o konání kulturních a společenských akcí, které mohou narušovat dobu nočního klidu.
více...
16.09.2016

 Ve čtvrtek dne 22. 9. 2016 bude Sběrný dvůr v Rokytnici otevřen až od 15,00 hodin.

13.09.2016

 Domácí kompostéry k rodinným domkům zdarma. Více informací a dotazník zde.
více...
13.09.2016

 Mobilní sběr odpadu 8. 10. 2016 Panské Pole a Nebeská Rybná
více...
05.09.2016

 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce úředníka MěÚ Rokytnice v O. h. na pozici asistent/asistentka starosty
více...
31.08.2016

 Vymezení neplacené plochy pro umístění volebních letáků politických stran a hnutí - výlepová plocha v Horské ulici u mateřské školy. Není dovoleno připevňovat letáky kovovými sponami, kde hrozí poškození desky. Dovolujeme si požádat o přiměřenost, aby mohlo této nabídky využít více zájemců o volební prezentaci. Děkujeme!

kamery
Žádná anketa nebyla publikována
Dnes je: 28.září 2016
13 : 55 : 56

Dnes má svátek Václav
Zde vložte vaši e-mailovou adresu
pro přihlášení (odhlášení) odběru novinek
 

odstávky elektřiny

E-PODATELNA

Tisk článku  editace
 
Elektronická podatelna
 
Elektronická adresa Městského úřadu Rokytnice v Orlických horách (MěÚ): podatelna@mu.rokytnice.cz
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Rokytnice v Orlických horách.
 
Adresa pro osobní a poštovní příjímání datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách
podatelna
náměstí Jindřicha Šimka čp.3
517 61 Rokytnice v Orlických horách
 
Úřední hodiny podatelny:
Po, St                         07:00 – 11:30   12:30 – 17:00

Út, Čt                         07:00 – 11:30   12:00 – 15:30

 
Pá                              07:00 – 11:00   12:00 - 13,30
  
Mimo tyto hodiny lze podání ponechat v poštovní schránce umístěné na vstupu do budovy MěÚ. 
 
Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Podatelna MÚ potvrzuje, že datová zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním potvrzení. Úřad zasílá datovou zprávu o doručení v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Potvrzení o doručení a přijetí je odesláno ihned po kontrole všech náležitostí související s elektronickým podpisem, zejména skutečnosti, zda nebyl certifikát podepisující osoby odvolán. Datová zpráva je vždy podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu. Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Vzor potvrzení doručení: 
Vaše zásilka podaní prostřednictvím elektronické podatelny MěÚ Rokytnice v Orlických horách byla přijata do zpracování dne 27.9.2007.
MěÚ se bude Vaší zásilkou zabývat dle platných přepisů a zákonů.
Pokud budete chtít zjistit aktuální stav zpracování Vaší zásilky, pošlete podatelně MěÚ dotaz.
S pozdravem
Městský úřad Rokytnice v Orlických horách.
 
Seznam jmen oprávněných zaměstnanců úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ
Ing. Milan Hock, stavební odbor
Eva Levá, stavební odbor
Jana Gärtnerová, majetková správa
Jaroslava Holendová, organizační a správní odbor
Bc. Soňa Rűckerová, asistentka starosty
Irena Hocková, elektronická podatelna
Ing. Luboš Tylš, finanční odbor
Marcela Rykrová, finanční odbor
Stanislava Rozínková, finanční odbor
Věra Holubová, finanční odbor
Lada Vídeňská, sociální oddělení

 
Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
• RTF (textový standard . Rich text Format),
• DOC (dokument WORD),
• HTM nebo HTML (hypertextový dokument) . nesmí obsahovat odkazy na jiné zdroje mimo zprávu, např. stažení souborů z Internetu apod.
 
Podporované formáty příloh:
• *.DOC (dokument WORD)
• *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument)
• *.RTF (textový standard . Rich text Format)
• *.PDF (Portable Document Format . Adobe Acrobat)
• *.GIF (Graphics Interchange Format)
• *.JPG, *.JPEG (Joint Photographics Experts Group)
V případě pochybností vzneste dotaz na naši elektronickou podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
 
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD a na DVD.
 
Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána a odesilateli je tato skutečnost sdělena.
 
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu paní Ireny Hockové   podatelna@mu.rokytnice.cz
případně na poštovní adresu MěÚ. Dotazy vyřizujeme do 5 pracovních dnů ode dne jejich doručení.
 
Způsoby podání, jež lze vůči MěÚ činit v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:
 
1)    Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 
2)    Podání k správnímu řízení podle § 37 odst. 4) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění:
 
• musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
• nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem jak je uvedeno výše v případě, že je podání do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu.
 
           Podle § 37 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.
 
3)      U stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění se   postupuje stejným způsobem jako u podání uvedených odstavci 2) výše.
 
4)      U podání žádostí o řešení majetkových záležitostí podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích a dalších předpisů (nájmy, převody nemovitostí apod.) se postupuje stejným způsobem jako u odstavce 2) výše s využitím příslušných formulářů podatelny.
 
5)      Běžná e-mailová komunikace mezi pracovníky MěÚ, občany a firmami, jejíž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
 
 
 
Petr Lavrenčík, tajemník MěÚ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aktualizace: 2.10.2007